סיכום שנה 2017

אגף התכנון סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

תכניות שנדונו בוועדה המקומית והמחוזית

3

6

4

2

7

1

2

4

2

9

4

7

7

7

2

2

6

5

4

4

3

2

2

2

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

"סה כ תכניות ותצ " רים שנדונו בועדה המקומית 58

"סה כ תכניות שנדונו בועדה המחוזית 39

2016 :

נתוני שנת

"סה כ תכניות שנדונו במקומית 52

"סה כ תכניות שנדונו במחוזית 23

Made with FlippingBook flipbook maker