סיכום שנה 2017

מחלקת רישוי סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

היתרים ובקשות שהובאו לדיון בוועדה

"סה כ היתרים שהופקו 385 "סה כ בקשות שהובאו לדיון 295

48

47

42

41

38

37

36

34

31

29

28

26

26

25

24

23

22

21

21

20

19

17

13

12

נובמבר

ינואר

דצמבר

ספטמבר אוקטובר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

2016 :

נתוני שנת

"סה כ בקשות שנדונו : 681

"סה כ היתרים שהוצאו : 391

Made with FlippingBook flipbook maker