סיכום שנה 2017

" הדרך בה אנו בני האדם יוצרים את הווייתנו על האדמה היא ." לגור :

" אין אנו מגיעים לכלל החלטה באמצעות הדיבור , אלא באמצעות העבודה ".

מרטין

היידיגר

2

Made with FlippingBook flipbook maker