סיכום שנה 2017

מחלקת רישוי סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

בוחנות רישוי

318

108

95

83

74

62

54

53

50

49

48

48

43

43

39

28

39

39

34

32

34

31

30

31

27

22

23

22

16

15

14

14

12

12

12

12

12

7

8

5

7

7

4

4

4

6

6

3

5

5

2

4

4

1

1

0

2

1

0

0

חן

אורלי

פזית

אלמירה

עדן

גלינה

ליליה

רימה

בת אל

ויקי

בקשות שמיועדות לרשות רישוי בקשות שמיועדות לועדת משנה

2 4 0 5

4 6 5 4

32 12

30 12 12 48

15 39 14 43

14

12 12

7 7 4

22 23 16 62

31

8 3

5 1

תכניות בסמכות מהנדס

1

4

הפקת היתרים

43

31

39

22

27

בקשה שלא עמדה בתנאים מוקדמים והוחזרה לעורך להשלמות

49

53

83

74

54

39

48

28

50

34

' מס יחידות הדיור שאושרו בהיתרים

0

2

7

108

318

6

95

34

1

0

Made with FlippingBook flipbook maker