סיכום שנה 2017

התחדשות עירונית

מתווה פעולה

התחדשות עירונית בראי תכנית מתאר והסכם גג

קשרי קהילה ודיירים

מדיניות עירייה א "תמ 38

התחדשות / עירונית

מדיניות פינוי

רובעית

בינוי

8

קורסים והשתלמויות

ימי עיון למתכננים , אדריכלים ויזמים

התחדשות המרחב הציבורי ומרכזים מסחריים

דיור להשכרה ושטחים חומים

התחדשות מרכזים קהילתיים

4

בקהילה

Made with FlippingBook flipbook maker