סיכום שנה 2017

מחלקת השבחה סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

"סה כ טפסי טיולים העברה בטאבו - 2,049 "סה כ שומות מהעברה בטאבו - 431 שומות בגין היתרי בנייה - 348

396

269

227

193

183

142

139

121

119

95

88

81

77

75

64

60

59

48

48

39

38

29

27

27

29

25

20

22

19

17

13

12

12

8

3

4

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

נובמבר כ"סה דצמבר

ינואר 227

ספטמבר אוקטובר

יולי אוגוסט

אפריל מאי יוני

פברואר מרץ בטאבו

121

77 27 59

88 22 27

119

139 193

142

269

396

183

"סה כ טפסי טיולים העברה "סה כ שומות מהעברה

2049

95 48 64

25 38

12 20

60 29

48 12

81 39

13

3

75

17 29

בטאבו

431 348

4

19

8

שומות בגין היתרי

בנייה

Made with FlippingBook flipbook maker