סיכום שנה 2017

מחלקת השבחה סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

עובדות השבחה

2,049

431

348

רוית

יפעת

טופסי טיולים העברה

2,049

בטאבו

העברה שומות מהעברה

431

בטאבו

שומות בגין היתרי בנייה

348

Made with FlippingBook flipbook maker