סיכום שנה 2017

מתווה להתחדשות עירונית

סביבה תכנון

פיתוח

שיפור המאזן

התקציבי

שיווק

קהילה

שדרוג פיזי

של הבינוי

9

Made with FlippingBook flipbook maker