5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

עיריית אשדוד המחלקה לפיתוח, הדרכה ואו"ש

עיריית

אשדוד

אגף מערכות מידע ומחשוב

מדריך לשימוש בזום

את שאר השדות משאירים ריקים ולוחצים על כפתור Schedule (בתחתית המסך בצבע כחול) .

יפתח חלון באאוטלוק בכדי לזמן את הפגישה דרך היומן (זימון נעשה כדרך שליחת מייל רגילה) .

בתוכן ההודעה יהיה לינק לקישור הצטרפות לשיחה, או לחלופין מספר Meeting ID

1 . Meeting ID – מספר זיהוי של הפגישה.

2 . . PASSWORD – סיסמת הפגישה .

33

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker