5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

ניהול משימות באאוטלוק

עיריית אשדוד המחלקה לפיתוח, הדרכה ואו"ש

ניהול משימות – Outlook

יעברו לעבודה מהבית, כדי שנמשיך להשיג את התפוקה הנדרשת נוכל ליצור רשימת משימות לביצוע בתחילת כל יום העבודה וכך

בעקבות המצב הקיים רבים

מאתנו

נוכל לעקוב אחריי מצבה של כל משימה, מתי היא הושלמה ומתי היא בעיכוב ביחס ליעד שהוגדר.

ראשית, עליכם להיכנס לאאוטלוק ולבחור באייקון משימות בתחתית העמוד

50

1

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker