חוקי עזר לפקחים 03-2024

חוק עזר – רעש

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

לא ישיר אדם, לא יקים רעש, ולא יפעיל כלי נגינה, מקלט רדיו, טלוויזיה, וידאו, תקליט, רשם קול, מגביר קול או מכשיר כיוצא באלה בין השעות 1400 ו- 1600 ובין השעות 2300 ו- 0600 למחרת, וביום מנוחה עד השעה 0800 למחרת תחת כיפת שמים. הנ" ל לא ישיר לא יקים רעש ולא יפעיל כלי נגינה, מקלט רדיו, טלוויזיה, וידאו, תקליט, רשם קול, מגביר קול או מכשיר כיוצא באלה בין השעות 1400 ו- 1600 ובין השעות 2300 ו- 0600 למחרת, וביום מנוחה עד השעה 0800 למחרת .באולם שאינו סגור בכל צדדיו כלפי חוץ או שדלתותיו ,חלונותיו ,או פתחיו האחרים אינם סגורים כולם לא ישיר אדם, לא יקים רעש, ולא יפעיל כלי נגינה, מקלט רדיו, טלוויזיה, וידאו, תקליט, רשם קול ,מגביר קול או מכשיר כיוצא באלה בין השעות 1400 ו- 1600 ובין השעות 2300 ו- 0600 למחרת, וביום מנוחה עד השעה 0800 למחרת בבניין המשמש בעיקר למגורים בעוצמה העלולה לגרום מטרד או הפרעה למנוחת השכנים.

חוק עזר לאשדוד (מניעת רעשים) התשמ"ז 1987

3 (א) (1)

מפגע רעש

730

54

חוק עזר לאשדוד (מניעת רעשים) התשמ"ז 1987

3 (א) (2)

מפגע רעש באולמות

730

58

חוק עזר לאשדוד (מניעת רעשים) התשמ"ז 1987

מפגע רעש בבתים פרטיים

3 (א) (3)

730

59

14

Made with FlippingBook - Share PDF online