סיכום שנה 2017

אגף התכנון סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

בודקי תכניות

19

16

13

12

12

9

8

8

8

8

7

5

5

5

2

2

1

1

נריה

ענת

ריקי

שלומית

הילה

רות

יעל

לדה

פתיחת תיקים

1

5

8

19

5

12

תוכניות שנדונו בועדה המקומית "תצ רים ותשריטי חלוקה שנדונו בועדה המקומית תוכניות שנדונו בוועדה המחוזית

12

8

16

9

5

2

1

8

2

8

7

13

Made with FlippingBook flipbook maker