סיכום שנה 2017

אגף התכנון סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

בודקי תכניות

859

220

133

74

נריה

ענת

ריקי

שלומית

הילה

רות

יעל

לדה

' מס יחידות הדיור שאושרו בועדה המקומית

859

74

' מס יחידות דיור מוגן

220

133

Made with FlippingBook flipbook maker