סיכום שנה 2017

מחלקת רישוי סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

פתיחת בקשות - 468

56

55

52

52

49

43

35

32

27

25

24

18

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

נתוני שנת 2016 : "סה כ בקשות שנפתחו במערכת רישוי זמין : 458

Made with FlippingBook flipbook maker