סיכום שנה 2017

מחלקת מידע להיתר סיכום נתונים ינואר יוני - 2017

"סה כ בקשות לקבלת מידע 815

"סה כ מידעים שהופקו 765

95

87

85

84

84

79

79

79

72

70

70

69

65

61

60

60

58

55

54

47

45

43

42

37

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

2016 :

נתוני שנת

"סה כ בקשות מידע שנקלטו : 862

"סה כ בקשות מידע שהופקו : 781

Made with FlippingBook flipbook maker