סיכום שנה 2017

מחלקת מידע להיתר סיכום נתונים ינואר יוני - 2017

- מידענים מחלקת מידע להיתר

401

377

360

320

252

243

212

75

68

41

0

0

0

0

0

- שמשון 1,030

-אנה 923

- נדין 396

מטופלות

"סה כ בקשות מידע תכנוני ( 119 ) ,

0

0

75

במערכת

"סה כ מידעים תכנונים ( 119 )

שהופקו

0

0

68

שהופקו עבור

"סה כ מידעים תכנונים ( 119 )

252

243

212

אפשרי יותר מאחד לתיק

תיקי מידע ( 145 )-

"סה כ בקשות לקבלת מידע להיתר ( 145 ) , מטופלות במערכת בכל הסטטוסים

401

360

41

זכו ( שהופקו

"סה כ תיקי מידע להיתר ( 145 )

377

320

0

) למענה

Made with FlippingBook flipbook maker