סיכום שנה 2017

מחלקת פיקוח סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

פתיחת תיק פיקוח 846

העברת דו ' ח למח " משפטית 377 סגירת תיק פיקוח ע " י תובע 452

' המשפטית 156

הגשת כתבי אישום ע י המח "

101

98

98

96

91

78

76

74

68

67

67

57

55

54

51

47

43

43

41

40

38

35

32

32

29

29

25

24

23

20

19

16

16

16

14

14

14

13

12

11

10

9

9

8

6

6

5

1

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

2016 :

נתוני שנת

"סה כ העברת דו " ח למשפטית : 327 "סה כ הגשת כתבי אישום ע י המח "

"סה כ פתיחת תיקי פיקוח : 629

' המשפטית : 107

: 400

"סה כ סגירת תיק ע י תובע "

Made with FlippingBook flipbook maker