סיכום שנה 2017

מחלקת פיקוח סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

בדיקת תוכניות לרישוי עסקים 383

55

54

41

40

37

33

29

29

25

19

17

4

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

נתוני שנת 2016 : "סה כ בדיקת תכניות לרישוי עסקים : 502

Made with FlippingBook flipbook maker