סיכום שנה 2017

מחלקת פיקוח סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

טיפול בתלונות מוקד

תלונות מוקד שטופלו 1,258 38%

תלונות מוקד שהתקבל ו 1,648 62%

תלונות מוקד שהתקבלו 1,648

תלונות מוקד שטופלו 1,258

190

157

149

141

141

141

136

132

131

131

128

128

126

118

118

110

105

104

102

102

89

83

82

62

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

2016 :

נתוני שנת

"סה כ תלונות שהתקבלו : 1,762

"סה כ תלונות שטופלו : 1,324

Made with FlippingBook flipbook maker