סיכום שנה 2017

מחלקת פיקוח סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

הנפקת טופסי 4- 77

הנפקת תעודות גמר 178

25

21

19

17

16

16

15

15

13

10

9

9

8

8

8

7

7

7

6

6

5

4

2

2

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

אוגוסט ספטמבר

יולי

מאי יוני

פברואר מרץ אפריל

2016 :

נתוני שנת

"סה כ טפסי 4 :98

"סה כ תעודות גמר : 199

Made with FlippingBook flipbook maker