סיכום שנה 2017

מחלקת פיקוח סיכום נתונים ינואר יוני -

2017

' מחצית א

- מפקחים

פליקס

דוד

ניסן

אורלי

נופר

מיכל

יורי

אינה

גליה

נינה

אלי

פתיחת תיק פיקוח הזמנה לגביית עדות תלונות מוקד שהתקבלו תלונות מוקד שטופלו

40 57 44 41 10 16

43 44 69 73 20 20

38 40 71 71 20 14

39 19 43 37 32 24

9

38 44 47 45 12 20

21 30 41 41 18

83 93

27 32 71 68 17 15

32 34 76 77 11 27

60 93 41 39 99 19

12 18 18

200 205

בדיקת תוכניות לרישוי עסקים

3 0 1

32 21

העברת דו ' ח למח "

משפטית

9 5

צו הפסקה מינהלי

5

3

0

2

3

6

2

1

3

Made with FlippingBook flipbook maker