סיכום שנה 2017

מחלקת פיקוח סיכום נתונים יולי - דצמבר 2017

' מחצית ב

– מפקחים

דוד פליקס יואב ירין

מיכל נופר אורלי ניסן

אלי נינה גליה אינה יורי

פתיחת תיק פיקוח הזמנה לגביית עדות

58 65 12 36 7 13 3

64

12

144

14 16 8

10 10 2 14 24 8

38

10

57

64

176 7 77

10

18

26

בדיקת תוכניות לרישוי עסקים

29 19 14 5 10 6 4 11 9 15

העברת דו ' ח למח "

משפטית

13 30 8 12 0 0 0

21 9 9 73 0 39

צו הפסקה מינהלי

1 0 1 2 0 4 6 4 3 3 0 0 0

מתאריך 15/07/17 נערך שינויי אירגוני במחלקת הפיקוח בהתאם לרפורמה

Made with FlippingBook flipbook maker