סיכום שנה 2017

מחלקת פיקוח סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

מפקחי בניה

פליקס

דוד

ניסן

אורלי

נופר

מיכל

יורי

אינה

גליה

נינה

אלי

פתיחת תיק פיקוח הזמנה לגביית עדות

40 57 44 41 10 16

43 44 69 73 20 20

38 40 71 71 20 14

39 19 43 37 32 24

9

38 44 47 45 12 20

21 30 41 41 18

83 93

27 32 71 68 17 15

32 34 76 77 11 27

60 93 41 39 99 19

12 18 18

תלונות מוקד שהתקבלו תלונות מוקד שטופלו

200 205

בדיקת תוכניות לרישוי עסקים

3 0 1

32 21

משפטית

העברת דו ' ח למח "

9 5

צו הפסקה מינהלי

5

3

0

2

3

6

2

1

3

Made with FlippingBook flipbook maker