סיכום שנה 2017

מחלקת אגרות והיטלים סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

"סה כ יחידות דיור מהיתרים ששולמו ונמסרו - 518

"סה כ יחידות דיור שהוצא להן טופס 4- 628

185

183

173

95

72

48

41

39

35

34

32

31

30

28

27

25

24

17

13

7

3

2

1

1

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

מאי יוני יולי

מרץ אפריל

פברואר

Made with FlippingBook flipbook maker