סיכום שנה 2017

מחלקת אגרות והיטלים סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

"סה כ דיווחים להגדלת בסיס המס - 743

"סה כ חיובים ייזומים שהוצאו - 49

88

77

75

73

69

65

64

61

53

46

42

30

14

11

11

5

4

2

2

0

0

0

0

0

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

שנת 2016

דצמבר כ"סה

נובמבר

אוגוסט ספטמבר אוקטובר

יולי

יוני

מאי

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר

65

30

64

46 11

75 11

77

73

61

53

88

69 14

"סה כ דיווחים להגדלת בסיס המס

680

743

42

2

0

0

0

2

4

0

5

"סה כ חיובים ייזומים

שהוצאו

49

0

Made with FlippingBook flipbook maker