סיכום שנה 2017

מחלקת אגרות והיטלים סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

"סה כ הכנסות מאגרות בניה והיטלי פיתוח 44,246,698 ₪

₪9,844,020

₪ 5,153,783

₪ 3,554,025

₪5,137,698

₪ 2,602,899

₪4,287,556

₪ 1,678,035

₪3,478,711

₪2,262,565

₪2,234,070

₪2,129,765

₪1,883,571

נובמבר

ינואר

דצמבר

ספטמבר אוקטובר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

2016 : : הכנסות 46,188,000 ₪

נתוני שנת

Made with FlippingBook flipbook maker