סיכום שנה 2017

מחלקת השבחה סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

הכנסות מהשבחה - 4,316,056

15,325,628

13,374,096

2,702,108

2,440,089

944,381 1,251,123

884,090

393,273 209,479

316,626

273553

72,499

נובמבר

ינואר

דצמבר

ספטמבר אוקטובר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

2016 : : הכנסות 24,998,577 ₪

נתוני שנת

Made with FlippingBook flipbook maker