סיכום שנה 2017

טופלו _____ קריאות מוקד לליקויים בשלטי הרחובות . בשנת 2017 טופלו וחודשו 471 שלטי רחובות כתוצאה מפניות מוקד וסיורים יזומים .

Made with FlippingBook flipbook maker