סיכום שנה 2017

בשנת 2017 פורסם מכרז בילבורדים והוכרז זוכה . ליווינו תהליך המכרז עד לכניסת הזכיין לעבודה . המכרז מינף הכנסות מתחום השילוט באופן משמעותי .

6 , 872 , 250 ₪

כ" בסה

Made with FlippingBook flipbook maker