סיכום שנה 2017

ריכוז הישגים ואתגרים

מרכזים

DNA

מדד תוצאה

יעדי התוכנית

שם התוכנית

ההצלחה

עבודה בסביבה המקיימת שקיפות

, שקיפות בהירות והצגת מידע ונתונים עבור כלל הפרויקטים בשלביהם . השונים

ריכוז כלל הפרויקטים בשלבי תכנון וביצוע בטבלאות שליטה ובחוברת מרכזת ועדכונה אחת לחודש . קיום ועמידה מלאה בנוהל פרויקט הנדסי ( צוות הקמה ) לצורך תאום וסגירות הפרויקט ברמת ההנהלה . ביצוע תהליך לקבלת החלטות ברמת ההנהלה לגבי כל פרויקט בנפרד .

.1

שליטה ובקרה בתהליכי התכנון בפרויקטים

, מידע בקרה ושליטה מלאה במכלול נתונים . רחב

.2

.3

Made with FlippingBook flipbook maker