סיכום שנה 2017

38

א "תמ

תעודת גמר 9

38

בקשות א" לתמ

בקשות המציעות 39 ד"יח

כ "סה , בקשות המציעות 3,693 "יח ד חדשות 254

לפני ועדה 34

טופס 4 24

בקשות המציעות 586 ד"יח

סיכום נתונים 2016

בקשות המציעות 301 ד"יח

230

בקשות

המציעות 3504 "יח ד חדשות

מיפוי דירות קיימות שחוזקו "סה כ דירות שחוזקו בהיתר : 2168 "סה כ דירות שיחוזקו ( לאחר ועדה :) 1660 לפני ועדה : 635

אחרי ועדה 75 בקשות המציעות 1,313 ד"יח

היתר בניה 112 בקשות המציעות 1,454 ד"יח

לפני ועדה אחרי ועדה היתר בניה טופס 4 תעודת גמר

6

Made with FlippingBook flipbook maker