סיכום שנה 2017

ריכוז הישגים ואתגרים

מרכזים

מדד תוצאה

נושא

הערה

המדד

"סה כ במסלול עם הקלות ובמסלול ללא הקלות

144

חוות דעת להיתרים

כמות

14

תיאום עיצוב לתכניות

כמות

בינוי

98

תיאום עיצוב לתכניות

פיתוח

מחודש מרץ 2017

14

פורום אדריכל העיר לתשתיות

כמות

Made with FlippingBook flipbook maker