סקר טבע עירוני 2016

סקר תשתיות טבע עירוני אשדוד

2016 דצמבר

הסקר בוצע ונערך על ידי היחידה לטבע עירוני בחברה להגנת הטבע ובסיוע המשרד להגנת הסביבה

סקר תשתיות טבע עירוני אשדוד מטרות, שיטות, ממצאים כלליים, מסקנות והמלצות

צולם במצלמת מעקב בחולות הצפוניים צבי ארץ-ישראלי –

סקר תשתיות טבע עירוני באשדוד

רשימת חברי ועדת ההיגוי

ארגון

תפקיד

שם

עיריית אשדוד

יו״ר הוועדה, חבר מועצה

עו״ד צחי אבו

עיריית אשדוד

יו״ר משנה למנכ״ל העירייה

דינה בר אולפן

רכזת הוועדה, מנהלת מחלקת קיימות ואיכות הסביבה עיריית אשדוד

ימית הוניקמן פרץ

עיריית אשדוד

ראש מינהל תפעול

שלמה רוטנברג

עיריית אשדוד

ראש אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה

יעקב פלאצ׳י

עיריית אשדוד

אגף תכנון

חיה גרינברג

עיריית אשדוד

דובר העירייה

אדי בן חמו

חברת חופית לתיירות

מנכל חופית היוצא

אדי בן לייש

חברת חופית לתיירות

מנכ״ל חופית הנכנס

עופר דרי

מוזיאון אשדוד

מנהלת מוזיאון אשדוד

נעמי אדר

עיריית אשדוד

אדריכלית

ענת סביר

עיריית אשדוד

אדריכלית נוף

יעל שרביט

עיריית אשדוד

מנהל אגף נטיעות

יוסי לרר

עיריית אשדוד

מנהל אגף חופים

אריה תורג׳מן

עיריית אשדוד

מנהל אגף מיחשוב

יוסי בן סימון

איגוד ערים לאיכות סביבה

מנכ״לית

ענת רוזן

איגוד ערים לאיכות סביבה

רכזת חינוך סביבתי

מרב יגר

החווה החקלאית

מנהלת החווה החקלאית

חדווה אליעד

המשרד להגנת הסביבה

אקולוג

עודד נצר

GIS

ארז דרור

עיריית אשדוד

ועדה מחוזית, משרד הפנים

ראש צוות ומנהלת תחום תשתיות

ד״ר רחל קטושבסקי

ועדה מחוזית, משרד הפנים

מנהלת תחום אדריכלות

אדר׳ מצדה דרורי כץ

קק״ל

רכז תכנון סטטטורי

גבי דוברון

עיריית אשדוד

מנהלת היחידה האסטרטגית

אסתי פילוס

עמותת מחמל״י

מנהל מרכז מבקרים

אביעד שיינין

חברי ועדת ההיגוי מטעם צוות הסקר עמיר בלבן

החברה להגנת הטבע

מנהל תחום טבע עירוני

החברה להגנת הטבע

מנהלת יחידת הסקרים

יעל זילברשטיין

החברה להגנת הטבע

מנהל יחידת הסקרים (לשעבר)

יואב פרגו

החברה להגנת הטבע

יועצת תכנונית

יעל המרמן סולר

החברה להגנת הטבע

רכז הסקר

עמית מנדלסון

5

סקר תשתיות טבע עירוני באשדוד

צוות הסקר

ריכוז ועריכה עמית מנדלסון – היחידה לסקרי טבע עירוני, החברה להגנת הטבע. יעל זילברשטיין – היחידה לסקרי טבע עירוני, החברה להגנת הטבע. סוקרים עמית מנדלסון, החברה להגנת הטבע – ממצאים נקודתיים, בוטניקה. יעל אולק, אוניברסיטת חיפה, מכללת אורנים – זוחלים. יצחק כהן, החברה להגנת הטבע – צפרות. עידן טלמון, החברה להגנת הטבע – עטלפים ויונקים גדולים. נועם קירשנבאום – פרפרים. זוהר ינאי, אוניברסיטת תל אביב – סקר בתי גידול לחים. שרה אוחיון, החברה להגנת הטבע – סקר ימי. יעל המרמן-סולר, החברה להגנת הטבע – סקירת תכניות. : GIS מיפוי, מסדי נתונים, , החברה להגנת הטבע. GIS דקלה זיידמן – יחידת , עיריית אשדוד. GIS ארז דרור – יואב פרגו, עמית מנדלסון – היחידה לסקרי טבע עירוני, החברה להגנת הטבע. צילומים: יצחק כהן, עמית מנדלסון, אבנר רינות.

עריכה גרפית אילת פירשט

6

סקר תשתיות טבע עירוני באשדוד

תקציר

. הסקר כולל סקירה בוטנית וזואולוגית בכל תחום 2016 לסתיו 2015 סקר הטבע העירוני המוצג להלן בוצע בין קיץ השיפוט העירוני – שטחים טבעיים, חקלאיים ופארקים עירוניים גדולים. הסקר בוצע בעקבות “קול קורא״ שיזם המשרד להגנת הסביבה ובהשתתפות מלאה של עיריית אשדוד ואיגוד הערים לאיכות הסביבה אשדוד – חבל יבנה. אשדוד היא אחת הערים הגדולות בישראל. בשטחה נכללים כמה שטחים פתוחים איכותיים ובראשם חולות אשדוד בדרום העיר, נחל לכיש במזרח ובצפון העיר ושטחי חולות וכורכר בצפון העיר. דרומית לעיר נמצאת שמורת חולות ניצנים, היוצרת יחד עם חולות אשדוד רצף חולות ייחודי וחשוב. בחולות אלו קיימת אוכלוסיית צבאים – המרכזית ששרדה במישור החוף המפותח. אוכלוסיית צבאים נוספת מתקיימת בצפון העיר. נחל לכיש העובר בעיר הוא אחד החשובים בנחלי מישור החוף, ולאורכו עובר מסדרון אקולוגי מחולות החוף לעבר הרי יהודה. לצד המערכות האקולוגיות האיכותיות בשולי העיר, קיימים באשדוד גם גנים ופארקים עירוניים מצומצמים, המשרתים את תושבי השכונות. דפוסי הגינון והפיתוח העירוניים לאורך השנים הובילו לכך שהמגוון הביולוגי בשטחים אלו מבוסס לרוב על שילוב בין מינים מקומיים שכיחים ומלווי אדם, ובין מינים פולשים ומתפרצים. תפקודם האקולוגי של שטחים אלו אינו מיטבי, אולם ניתן לשפרו. שימור וטיפוח המגוון הביולוגי המקומי ידגיש את הטבע הייחודי לעיר, ויחזק את ההזדהות של התושבים עם סביבתם הקרובה. בתי גידול נוספים שתועדו בעיר כוללים חוף ים חולי, רכס כורכר, קרקעות כבדות ומעט קרקעות חמרה. מיני בעלי חיים (מתוך 189- מיני צמחים ו 443 במהלך הסקר תועדו בעיר מגוון מיני צמחים ובעלי חיים, ובכלל זאת הם מינים מקומיים, והאחרים כוללים מינים זרים, גרים ופולשים וכן מינים מקומיים בישראל אך 362 , מיני הצמחים מיני 16 מינים המקננים בעיר). תועדו 49 מינים, מתוכם 145( שתולים בעיר). מרבית בעלי החיים שתועדו הם עופות מיני צמחים “אדומים״ הנמצאים 14 מיני יונקים. ראויים לציון 10 , מיני זוחלים 17 , פרפרים, מין אחד של דו-חיים בסכנת הכחדה בישראל, ומספר מיני בעלי חיים בסיכון (הבולט שבהם הוא הצבי הארץ-ישראלי). בשנים האחרונות אשדוד עוברת תהליכי פיתוח והתחדשות עירונית המגדילים את השפעתה על המערכות האקולוגיות שבסביבתה. הדבר מחייב אותנו לעירנות מיוחדת ולנקיטת צעדים למיתון השפעות אלו. בהיבט התכנוני, מומלץ להטמיע שיקולים סביבתיים בתהליכי תכנון באתרי הטבע, כולל הטמעת ממצאי הסקר בתכנית המתאר העירונית, ביצוע סקרים מפורטים באתרי טבע ספציפיים, שמירה על קישוריות אקולוגית בין בתי גידול מרכזיים, ובמידת הצורך ליווי אקולוג בצוות התכנון. שילוב אקולוג עירוני יסייע להנחות את המחלקות העירוניות השונות בניהול מיטבי של התשתיות הטבעיות ובהנגשתן לקהל הרחב. חשוב להטמיע את ממצאי הסקר במחלקות העירייה השונות ובפרט ) ומומלץ לנתח את הנתונים, להעריך ולגבש מדיניות עירונית לטבע בעיר. בנוסף, GIS במערכת המידע הגיאוגרפית ( מומלץ לתכנן ולהקים רשת אתרי טבע עירוניים, הכוללת הן את השטחים הפתוחים במרחב הבנוי והן את המרחב הפתוח סביב העיר.

7

סקר תשתיות טבע עירוני באשדוד

תוכן עניינים 7........................................................................................................................................................................................................................ תקציר 9............................................................................................................................................................................................................. תוכן עניינים 11.......................................................................................................................................................................................................... רשימת מפות 12..................................................................................................................................................................................................... רשימת טבלאות 12....................................................................................................................................................................................................... רשימת תמונות 13........................................................................................................................................................................................................ רשימת איורים 15............................................................................................................................................................................................................... . מבואות 1 15................................................................................................................................................................................ . סקרי טבע עירוני - רקע 1.1 16.................................................................................................................................................................................................... . מטרות הסקר 1.2 17.................................................................................................................................................................................................... . גבולות הסקר 1.3 19......................................................................................................................................................................................... . אשדוד – רקע כללי 1.4 19........................................................................................................................................................... . מסלע, קרקע וגיאומורפולוגיה 1.4.1 22..................................................................................................................................................................................................... . אקלים 1.4.2 22............................................................................................................................................................................................. . הידרולוגיה 1.4.3 26...................................................................................................................................................................... . סקירה היסטורית-נופית 1.4.4 29............................................................................................................................................................ בתי הגידול הבולטים באשדוד 1.4.5 33.................................................................................................................................................................................................... . שיטת העבודה 2 33..............................................................................................................................................................) . חלוקת השטח לאתרים (פוליגונים 2.1 36...................................................................................................................................... . מבנה הסקר, שכבות מידע ואופן איסוף הנתונים 2.2 36........................................................................................................................................................................................... . סקר מקדים 2.2.1 36............................................................................................................................................................................................. . סקר בסיסי 2.2.2 38............................................................................................................................................................................ . מיפוי יחידות הצומח 2.2.3 38.................................................................................................................................................................................... . רישום צומח וחי 2.2.4 38...................................................................................................................................................................... . מערכת קליטת הנתונים 2.2.5 39......................................................................................................................................................................................... . כרטיס האתר 2.2.6 39....................................................................................................................................................................... . סקרים נושאיים נוספים 2.2.7 41............................................................................................................................................................................................... . ממצאים מרכזיים 3 41..................................................................................................................................................................... . אפיון מערכות הצומח באשדוד 3.1 42.......................................................................................................................................................................... טיפוסי צומח מוכללים 3.1.1 43............................................................................................................................................. פירוט תיאור טיפוסי הצומח המוכללים 3.1.2 55.............................................................................................................................................................. . צמחים נדירים ו״אדומים״ באשדוד 3.2 55......................................................................................................................................................................................״ מהו מין “אדום 3.2.1 55........................................................................................................................................................ המינים ה״אדומים״ באזור פלשת 3.2.2 55................................................................................................................................................................................ הקרקעות באשדוד 3.2.3 56........................................................................................................................״ המינים ה״אדומים״ באשדוד על פי “הספר האדום 3.2.4 59.............................................................................................................................................................. מינים נדירים ומוגנים נוספים 3.2.5 60............................................................................................................................................................................ ממצאי הסקר הנוכחי 3.2.6 65................................................................................................................................. מינים “אדומים״ – דיון בממצאי הסקר הנוכחי 3.2.7 69......................................................................................................................................................................... מיני צמחים פולשים באשדוד 3.3 69................................................................................................................................................................... הבחנה בין צמח זר לפולש 3.3.1 69.......................................................................................................................................................................................... ממצאי הסקר 3.3.2 73.................................................................................................................................................................................. מסקנות והמלצות 3.3.3 74................................................................................................................................................................................................ זוחלים באשדוד 3.4 74......................................................................................................................................................................................................... . רקע 3.4.1 75........................................................................................................................................................................................ . שיטות עבודה 3.4.2

9

סקר תשתיות טבע עירוני באשדוד

76.................................................................................................................................................................................................. . ממצאים 3.4.3 77................................................................................................................................................................................. . מסקנות והמלצות 3.4.4 78............................................................................................................................................................................ סקר צפרות וקינון באשדוד 3.5 78.......................................................................................................................................................................................................... רקע 3.5.1 79...................................................................................................................................................................................... שיטות העבודה 3.5.2 79................................................................................................................................................................................................... ממצאים 3.5.3 85.................................................................................................................................................................................. מסקנות והמלצות 3.5.4 87..................................................................................................................................................................... עטלפי חרקים ויונקים באשדוד 3.6 87.......................................................................................................................................................................................................... רקע 3.6.1 87............................................................................................................................................................................... סקר יונקים גדולים 3.6.2 95............................................................................................................................................................................... סקר עטלפי חרקים 3.6.3 100....................................................................................................................................................................................... סקר פרפרי אשדוד 3.7 100....................................................................................................................................................................................................... רקע 3.7.1 102...................................................................................................................................................................................... שיטות עבודה 3.7.2 102....................................................................................................................................................................................... ממצאי הסקר 3.7.3 105............................................................................................................................................................................... מסקנות והמלצות 3.7.4 106.................................................................................................................................................................................... סקר בתי גידול לחים 3.8 106....................................................................................................................................................................................................... רקע 3.8.1 106................................................................................................................................................................................... שיטות העבודה 3.8.2 106................................................................................................................................................................................................ ממצאים 3.8.3 108............................................................................................................................................................................... מסקנות והמלצות 3.8.4 109........................................................................................................................................................................................................... סקר ימי 3.9 109....................................................................................................................................................................................................... רקע 3.9.1 111........................................................................................................................................................................................ מטרת הסקר 3.9.2 111..................................................................................................................................................................................... שיטת העבודה 3.9.3 111................................................................................................................................................................................................ ממצאים 3.9.4 118............................................................................................................................................................................... מסקנות והמלצות 3.9.5 129................................................................................................................................................................................................ . סקירה תכנונית 4 131....................................................................................................................................................................................... . מסדרונות אקולוגיים 5 135............................................................................................................................................................................................................. . המלצות 6 135............................................................................................................................................................................................. המלצות כלליות 6.1 136.................................................................................................................................................״ המלצות – מיני צמחים נדירים ו״אדומים 6.2 136................................................................................................................................................................... המלצות – מיני צמחים פולשים 6.3 136....................................................................................................................................................................... המלצות – בעלי חיים – כללי 6.4 137.......................................................................................................................................................................................... המלצות – זוחלים 6.5 137........................................................................................................................................................................................ המלצות – ציפורים 6.6 138........................................................................................................................................................................................... המלצות – יונקים 6.7 138......................................................................................................................................................................................... המלצות – פרפרים 6.8 138................................................................................................................................................................. המלצות – סקר בתי גידול לחים 6.9 139...................................................................................................................................................................................... המלצות – סקר ימי 6.10 141.............................................................................................................................................................................................................. . מקורות 7 145............................................................................................................................................................................................................. . נספחים 8 145.............................................................................................................................................................................. : סקירה תכנונית 1 נספח 8.1 162....................................................................................................................................... : ייעודי קרקע באתרי הטבע העירוניים 2 נספח 8.2 164.................................................................................................................................................................. : הכללת טיפוסי הצומח 3 נספח 8.3 167.................................................................................................................................. : תמונות האתרים שנדגמו בסקר הזוחלים 4 נספח 8.4 168.............................................................................................................. : תצפיות של זוחלים ברחבי אשדוד בחלוקה לאתרים 5 נספח 8.5 169.......................................................................................................................................................... : מצאי מיני זוחלים באשדוד 6 נספח 8.6

10

סקר תשתיות טבע עירוני באשדוד

170............................................................................................................................................... : תמונות לטאיים ונחשים באשדוד 7 נספח 8.7 171.................................................................................................................. : האתרים שנדגמו בדיגום יום/לילה בסקר הזוחלים 8 נספח 8.8 172................................................................................................................. : תצפיות בבעלי חיים נוספים בחולות העיר אשדוד 9 נספח 8.9 173......................................................................................... )1986( : רשימת מיני צמחים בחולות אשדוד-ניצנים, שקולניק 10 נספח 8.10 175................................................................................... )1986( : רשימת מיני חולייתנים בחולות אשדוד-ניצנים, שקולניק 11 נספח 8.11 177...............................................................................)1986( : רשימת מיני חסרי חוליות בחולות אשדוד-ניצנים, שקולניק 12 נספח 8.12 179.................................................................................... : תקציר ממצאי סקרים אקוואטיים (בתי גידול לחים) בנחל לכיש 13 נספח 8.13 181......................................................................................1980-1977 , : רשימת מיני עופות מים בבריכות החמצון באשדוד 14 נספח 8.14 183................................................................................................ : רשימת ממצאים במפת עצים עתיקים וחקלאות מסורתית 15 נספח 8.15 188................................................................................................................ : צמחים מושכי ציפורים – רשימת מינים מומלצים 16 נספח 8.16 רשימת מפות 18........................................................................................................................................................................................... : התמצאות כללית 1 מפה 21......................................................................................................................................................................................................... : גיאולוגיה 2 מפה 23...................................................................................................................................................................................................... : הידרולוגיה 3 מפה 26.....................................................................................................................................................................1880 : אזור העיר אשדוד, שנת 4 מפה 27........................................................................................................................................1940 : אזור העיר אשדוד, מפה מנדטורית, שנת 5 מפה 35........................................................................................................................................................... : מצאי שטחי הטבע ברבעים השונים 6 מפה 37......................................................................................................... : מפה כוללת – ממצאים נקודתיים ומפגעים בשטחי העיר אשדוד 7 מפה 53........................................................................................................................................... : טיפוסי צומח מוכללים (בתי גידול) באשדוד 8 מפה 54................................................................................................................................................................... : טיפוסי צומח מיוחדים באשדוד 9 מפה 58............................................................................................ : תצפיות היסטוריות במיני צמחים נדירים באשדוד ובסביבתה הקרובה 10 מפה 61............................................. : תצפיות במינים “אדומים״ – ממצאי הסקר הנוכחי, מינים נדירים (ברמה העירונית) ואתרי פריחה 11 מפה 66.............................................................................................................. : עושר מיני צמחים נדירים, “אדומים״ ומוגנים בתחום אשדוד 12 מפה 68.......................................................................................................................... : ממצאים בוטניים – עצים בולטים וחקלאות מסורתית 13 מפה 88................................................................................................................................................ : מיקום מצלמות הלכידה – יונקים גדולים 14 מפה 92............................................................................................................................................2015-2010 – : תצפיות צבאים ממרכז הארץ 15 מפה 96........................................................................................................................................................................ : מיקום אתר סקר העטלפים 16 מפה 101.................................................................................................................................................... : מיקום אתרי סקר הפרפרים באשדוד 17 מפה 133............................................................................................................................. : הצעה לעיבוי מסדרונות אקולוגיים באזור אשדוד 18 מפה 145...........................................................................................................................................................................35 : אזור אשדוד בתמ״א 19 מפה 147...................................................................................... , עם פריסת אתרי הטבע העירוניים 35 : תשריט הנחיות סביבתיות, תמ״א 20 מפה 149...............................................................................................................................................................13 : תחום העיר אשדוד בתמ״א 21 מפה 150...............................................................................................................................................................22 : תחום העיר אשדוד בתמ״א 22 מפה 151.......................................................................................................................................................................................23 : תשריט תמ״א 23 מפה 152............................................................................................................................................. בתחום העיר אשדוד 32/1 : תשריט תמ״א 24 מפה 153.......................................................................................................................... , משק המים (ביוב) – אזור אשדוד 34 : תשריט תמ״א 25 מפה 154....................................................................................... , משק המים (ערוצי נחלים וניקוז) – אזור אשדוד 3/ /ב 34 : תשריט תמ״א 26 מפה 155..................................................................................... , משק המים (אתרי איגום והחדרה) – אזור אשדוד 4/ /ב 34 : תשריט תמ״א 27 מפה 156................................................................................................... , תכנית מתאר ארצית לגז טבעי – אזור אשדוד 37 : תשריט תמ״א 28 מפה 157......................................................................... , תשריט שימור ופיתוח בשטחים הפתוחים – באזור גבול העיר אשדוד 39 : תמ״א 29 מפה 158...........................................................................................................................................................14/4 : תשריט ייעודי קרקע תמ״מ 30 מפה 159............................................................................................................................. 14/4 : תשריט תשתיות והשפעות סביבתיות תמ״מ 31 מפה

11

סקר תשתיות טבע עירוני באשדוד

רשימת טבלאות 34...................................................................................................................................................................................... : רשימת הפוליגונים 1 טבלה 42........................................................................................................................................................................... : טיפוסי הצומח המוכללים 2 טבלה 71......................................................................................................................................................... : מיני צמחים זרים ופולשים באשדוד 3 טבלה 79.......................................................................................................... : מיני העופות המקננים בתחומי הסקר לפי בתי הגידול השונים 4 טבלה 81............................................................................................................ : מיני העופות המקננים שנצפו במהלך הסקר והסטטוס שלהם 5 טבלה 97......................................................................................... : מיני העטלפים שהוקלטו ב״חולות אשדוד״ ומספר המעברים של כל מין 6 טבלה 102................................................................................................................................ : מיני הפרפרים שאותרו בסקר הפרפרים הייעודי 7 טבלה 129.....................................................................................................) : סקירה מקוצרת של תכניות מתאר מרכזיות (ארציות ומחוזיות 8 טבלה 164........................................................................................................................................................................ : טיפוסי הצומח המוכללים 9 טבלה 165....................................................................................................................................................................... : פירוט ההכללות שבוצעו 10 טבלה 27.................................................................................................................................................. : ייעודי קרקע באתרי הטבע העירוניים 11 טבלה רשימת תמונות 24......................................................................................................................................................................2015 : מעלה נחל לכיש, יולי 1 תמונה 25........................................................................................................................................................................... : האגם בפארק אשדוד-ים 2 תמונה 25...........................................................................................................................................) : המלחה בעורף המרינה (מכוסה סבך קנים 3 תמונה 25...............................................................................................................................) : בריכת רוברטס (מבט ממערב, ברקע תל אשדוד 4 תמונה 33.................................................................................................................. : סקר מקדים בצפון אשדוד, אזור בריכות החמצון הישנות 5 תמונה 39................................................................................................................................................................ ESRI : דוגמא לנתונים במערכת 6 תמונה 43..................................................................................................................................................................... : פרדסים – המשולש החקלאי 7 תמונה 44................................................................................................................................................................ : גינון עירוני – פארק אשדוד-ים 8 תמונה 45................................................................................................................................................................................ : מלחה – עורף המרינה 9 תמונה 46...................................................................................................................................................... : חולות חצי-נודדים – חולות אשדוד 10 תמונה 48......................................................................................................................................................................... : חורשת השיטה המלבינה 11 תמונה 49........................................................................................................................................................ : יער שקמים – אזור חניון השקמים 12 תמונה 51........................................................................................................................................................................................ : צומח נחל אכזב 13 תמונה 62.................................................................................................................................................... : מגלית מצרית, שמורת מבוא אשדוד 14 תמונה 62.......................................................................................................................... : אירוס הארגמן בניצני פריחה, שמורת מבוא אשדוד 15 תמונה 63...................................................................................................................................... : חרחבינה חופית, צפונית למצודת אשדוד-ים 16 תמונה 63..................................................................................................................................................................... : צלבית החוף, החוף הצפוני 17 תמונה 64............................................................................................................41 : היפוכריס קירח בהפצת זרעים, פרוזדור החשמל בכביש 18 תמונה 70............................................................................................................................................................ : שיטה כחלחלה, מחצבות ניצנים 19 תמונה 70............................................................................................................................ : טיונית החולות, ליד תחנת המיתוג במחלף אשדוד 20 תמונה 75........................................................................................................................................................................................... : שנונית חולות 21 תמונה 76.......................................................................................................................................................... : נחשים אופייניים לחולות אשדוד 22 תמונה 78................................................................................................................................2015-16 : כמה מיני עופות בתחומי העיר אשדוד 23 תמונה 83........................................................................................................................... : דוגמאות לציפורים מקננות, בהתאמה לבית גידולן 24 תמונה 89.......................................................................................................................................................... 1 : צבי זכר. צולם במצלמה מספר 25 תמונה 89.................................................................................................................................................. ״ : עקבות צבי בפוליגון “חולות אשדוד 26 תמונה 93....................................................................) (החולות הצפוניים ונחל לכיש 3- ו 1 : תן זהוב (פרט בוגר). צולם במצלמות מספר 27 תמונה 93...................................................................................................................................................................) : דרבן (תמונת אילוסטרציה 28 תמונה 99............................................................................................................) : מאורת דרבן פעילה (ימין) וקוץ של דרבן בפתחה (שמאל 29 תמונה 99................................................................................................................................................................................. : עטלפון לבן-שוליים 30 תמונה 102............................................................................................................................................................................................... : אשף מצוי 31 תמונה

12

סקר תשתיות טבע עירוני באשדוד

103.................................................................................................................... : שני כחלילי החומעה שצולמו באביב בחניון השקמים 32 תמונה 103......................................................................................................................... : זחל זנב-סנונית נאה על גזר החוף, חניון השקמים 33 תמונה 103......................................................................................................................................................... : נימפית החורשף, חניון השקמים 34 תמונה 103..................................................................................... : זנב-סנונית נאה בהטלה על שומרר בואסייה, חורשת השיטה המלבינה 35 תמונה 104........................................................................ : שומר פשוט – צמח פונדקאי לפרפר זנב-סנונית נאה, גבעה במשולש החקלאי 36 תמונה 104........................................................................................................................................................... : דנאית הדורה, מורד נחל לכיש 37 תמונה 105........................................................................................... : דו-פרק חופי (פונדקאי של לבנין הרכפה), אזור מצודת אשדוד-ים 38 תמונה 107.................................................................................................................................................................... : בריכות החמצון הנטושות 39 תמונה 108...................................................................................................................................................................... : האגם בפארק אשדוד-ים 40 תמונה 109.......................................................................................................... : צילום אוויר – מקטע החוף מאשדוד-ים עד חוף באר שבע 41 תמונה 112............................................................................................................................................................ : חוף הקשתות, בית גידול חולי 42 תמונה 113.................................................... ) : פתח מחילה של הסרטן חולון החוף (ימין) וסרטן שייט נודד על קרקעית חולית (שמאל 43 תמונה 114................................................................................................................................ : בית גידול של סלעי חוף, בחוף חברת החשמל 44 תמונה 114.............................................. ) : שיישן דו-שן מסתתר תחת אבן חוף (ימין) ורכיכות מהסוג צלחית על גבי סלע חוף (שמאל 45 תמונה 115................................................................................................................................................................. : שפך נחל לכיש לים התיכון 46 תמונה 116............................................... ) : דייגי בורי בשפך נחל לכיש (ימין) ולהקת דגיגי סרגוס צעירים סמוך לנמל אשדוד (שמאל 47 תמונה 117................................................................................................................................................ : שובר הגלים הדרומי של נמל אשדוד 48 תמונה 117.........................................) : קרנון מציץ מתוך מחילה בסלע מלאכותי (ימין) וסרטנים ישיבים מהמין בלוט הנמלים (שמאל 49 תמונה 117.........................................................................................) : שושנת-ים פנינית הסדקים (ימין) וסרטן מהמין סלען זיפני (שמאל 50 תמונה 118........................................................................................................ : דיונות חול תלולות מדרום למצודת אשדוד-ים, מבט צפונה 51 תמונה 120............................................................... ) : דייגים חופיים בחוף הקשתות (ימין) ודייגים חופיים בין גולשים בחוף גיל (שמאל 52 תמונה 121....................................................................................................................................... : ניקוי חוף באמצעות חריש בחוף הקשתות 53 תמונה 122.................................................................................... 2016 : פסולת שהשאירו מבקרים בחוף חברת החשמל במהלך חג הפסח 54 תמונה 123............................................................................................................................................... : נקז עירוני מצפון למצודת אשדוד-ים 55 תמונה 123............................................................................................................................................................. : נהג טרקטורון בחוף הקשתות 56 תמונה 124........................................................................................................................................................................ : צבת-ים שנפלטה לחוף 57 תמונה 125......................................................) (ימין) ומפת תצפיות מיני לוויתנאים (שמאל 2015-2009 : מפת תצפיות כלב הים הנזירי 58 תמונה 125............................................................................................................................................................................................ : דולפין מצוי 59 תמונה 126....................................................................................................................................................................................... : כריש סנפירתן 60 תמונה רשימת איורים 65............................................................................................................................................. : התפלגות המינים האדומים לפי בית הגידול 1 איור 76........................................................................................................................... : עושר מיני זוחלים באשדוד בחלוקה לאתרים שנבדקו 2 איור 89.................................................................. : התפלגות אירועי צילום יונקי בר לפי מינים, במצלמות המעקב שהוצבו במהלך הסקר 3 איור 90..................................................................................................................................2015-1993 : מספר הצבאים בחולות ניצנים בשנים 4 איור 97.........................................................................................................״ : שכיחות המינים השונים לפי עוצמת הפעילות ב״חולות אשדוד 5 איור 113.................................................................................................................................. )2012 , : היווצרות סלע חוף (מתוך אלמגור ופרת 6 איור 116................................................................................................................................. : מספר מינים שתועדו בארבעת אתרי הסקר הימי 7 איור 119.....................................................................................)2012 , (אלמגור ופרת 1995-1957 : שינויים בתימטריים באזור נמל אשדוד 8 איור

13

סקר תשתיות טבע עירוני באשדוד

. מבואות 1

. סקרי טבע עירוני – רקע 1.1 טבע עירוני הוא מושג חדש יחסית בשפת התכנון. בשנים האחרונות, שימור אתרי טבע הנמצאים בסביבה העירונית ). בערים 2010 , ושומרים על האופי המקורי והייחודי של הטבע המקומי, לרווחת הציבור, תופס תאוצה (האן ובלבן רבות ברחבי העולם מקצים שטחים נרחבים לשיקום, לשימור ולניהול של מערכות טבעיות בגבולות העיר. בערים אלו, הטבע נתפס כמשאב יוקרתי ואיכותי, זול לתחזוקה ובעל מגוון תכנים שאותם ניתן לנצל לצרכים ציבוריים רבים בכל ימות השבוע ועבור מגוון קהלי יעד – צעירים, מבוגרים ומשפחות. יתרונם של שטחי טבע עירוניים רב: • , כמו רעש, הצפות וזיהום אוויר. מיתון מפגעים סביבתיים בניהול נכון הם תורמים ל • על ידי מיתון טמפרטורות. השפעה על האקלים העירוני יש להם • בהשוואה לשטחים מגוננים. השקעה כספית נמוכה יחסית וכמות מים קטנה טיפוחם מצריך • פנאי ונופש לתושבי העיר. תוכן לפעילויות חינוך, הם מספקים • . דמותה הייחודית של העיר הם מסייעים למצב את “אתר טבע עירוני״ הוא מקום – פתוח או מבונה – בתחום השיפוט של העיר, ובו תשתיות טבעיות שונות של חי, צומח ודומם. “תשתית טבע עירוני״ היא מושג המתאר את מגוון המערכות הטבעיות ותופעות הטבע המצויות באתר: עצים עתיקים, פריחה, קינון, ריכוז של זוחלים, דו-חיים וכדומה. כל אתר טבע עירוני, בין אם הוא מצוי ליד גדת נחל העובר בתחומי העיר ובין אם בחורשה קטנה בגינה ציבורית, טומן בחובו עושר נושאים שיכולים לשמש לחוויה ולימוד לרווחת תושבי הערים. באתרי טבע עירוניים ניתן להגדיר מדרג של ניהול צרכי האדם והקהילה לעומת משאבי הטבע, המביא בחשבון הן את טיב ערכי הטבע שבאתר והן את מיקומו הגיאוגרפי ביחס למרכז היישוב. המשמעות היא שבשטחים קטנים ומבודדים בעיר, פיתוח האתרים יהיה בדגש על חוויית המשתמש, ואילו בשטחי טבע גדולים המשתלבים ברצף השטחים הפתוחים, הפיתוח יהיה מוגבל ומבוקר, באופן שיאפשר שימור ערכי טבע משמעותיים. מדרג זה מאפשר לשלב בחכמה בין שימור המשאבים הטבעיים לבין פיתוח תשתיות קולטות קהל. מטרתו של אתר הטבע העירוני, מעבר לשימור המצאי הטבעי, היא יצירת מקום שבו הציבור הרחב יכול לפגוש, בקרבה למקום מגוריו, את ערכי הטבע המיוחדים לעירו בצורה זמינה, זולה ומיידית. הושקה התכנית הלאומית לשמירה על המגוון הביולוגי בישראל, על ידי המשרד להגנת הסביבה. אחד 2010 בשנת הגורמים המשפיעים באופן ישיר ועקיף על פגיעה במגוון הביולוגי ובתפקודו הוא תהליך העיור והפיתוח המואץ. המאמץ לשימור הטבע בסביבה העירונית מצטרף ומשלים את כלל הפעולות הנדרשות לצמצום הפגיעה במגוון .)2012 , הביולוגי (המשרד להגנת הסביבה הסביבה העירונית מחויבת באמנות בינלאומיות לקחת חלק במאמצים לשימור מערכות טבעיות ייחודיות המצויות . פיתוח עיר המקיימת מערכות 1 בתחומה, ולמיתון השפעת תהליכי פיתוח הכרחיים על המערכות הטבעיות ותפקודן טבעיות הוא אתגר מורכב אך אפשרי. שילובן של תשתיות טבעיות מתפקדות בסביבה עירונית מתחדשת מועיל לניהול הסביבה העירונית ותורם לאיכות חיי התושבים בתחומי החינוך, הנופש והפנאי. פיתוח תשתיות טבע נגישות מהווה אמצעי יעיל לשינוי התודעה וההתייחסות של הציבור הרחב לשמירת טבע והמגוון הביולוגי המקומי. ישראל היא אחת המדינות הצפופות בעולם ולכן לתהליכי העיור יש השפעה משמעותית על המערכות הטבעיות החל תהליך הדרגתי, המשלב רשויות מקומיות נבחרות, למימוש אמנה בינלאומית העוסקת 2000 שבשטחה. בשנת שולבו לראשונה אתרי טבע עירוניים בתכנית המתאר המתהווה של ירושלים. 2004 . בשנת 2 בשימור מגוון ביולוגי

.108 ,23 :2012 , . המשרד להגנת הסביבה 1 חתמה מדינת ישראל על אמנת ריו לשמירה על מגוון ביולוגי ובתי גידול ייחודיים בתחומה. 1992 . בשנת 2

15

סקר תשתיות טבע עירוני באשדוד

, נערכו סקרי תשתיות טבעיות בשיתוף 2006 בעקבות קול קורא ל״יירוק הרשות״ של המשרד להגנת הסביבה בשנת עם הרשות המקומית בנתניה, רמת גן, ירושלים וחיפה. סקרים אלו הראו שבתחומי הערים, בשטחים המנוהלים על ידי העיריות, קיימים משאבי טבע ייחודיים ברמה האזורית והלאומית. כפועל יוצא מסקרים אלו מקודמים סקרי טבע עירוני בערים נוספות, תוכניות אב עירוניות והקמתם של אתרי טבע עירוניים קהילתיים. רשויות 10- פורסם “קול קורא״ נוסף של המשרד להגנת הסביבה, לביצוע סקר תשתיות טבע עירוני ב 2014 בשנת נוספות, וביניהן סקר זה בעיר אשדוד. רשויות אחרות ערכו סקרים באופן עצמאי, כך שעד כה נערכו סקרי טבע ערים בישראל. 25- כלל-עירוניים בכ סקרי הטבע בעיר מספקים תשתית ידע מקצועי המסייעת לגורמי התכנון והניהול העירוני בטיפוח וניהול מיטבי של תשתיות טבע בעיר, לשימור המגוון הביולוגי ולניהול סביבה עירונית איכותית, למען רווחת תושבי העיר. סקר הטבע העירוני מייצר שכבת מידע זמינה לכל המצאי הטבעי הקיים בתחום העירוני. מסד זה הוא תנאי הכרחי לשילובה של התשתית הטבעית בתהליך התכנון, הניהול והפיתוח העירוני. תשתית ידע זו מסייעת למקבלי ההחלטות, למתכננים ולעמותות ציבוריות לקדם תהליכי פיתוח עירוני, תוך מיתון השפעת תהליכי העיור על המערכות הטבעיות ושמירה על קיומן ותפקודן. מסד הנתונים המקיף של תשתיות טבעיות באשדוד, שנבנה במסגרת עבודה זו, ישמש בסיס לפיתוח כלי יישומי לשימור ולניהול מיטבי של המגוון הביולוגי בעיר מחד גיסא, ולרווחת התושבים מאידך גיסא. יודגש כי הסקר נותן תמונת מצב רחבה, אך לא מלאה, על כלל שטחי השיפוט. עם ביצוע תכנון מפורט לאזור שבו אתרי טבע שזוהו בסקר, חשוב לבצע סקירה מפורטת יותר בהתאם לאופי הפיתוח והשימור המתוכנן באתרים אלו. עבודה זו מיועדת לבעלי תפקידים ולמקבלי החלטות בשלטון המקומי ובמוסדות התכנון, לבעלי מקצוע, ביניהם אדריכלים ומתכננים, לעמותות ציבוריות, לאנשי חינוך, לאקדמאים וחוקרים בתחום האקולוגיה ולציבור הרחב. . מטרות הסקר 1.2 מטרת הסקר היא ליצור תמונת מצב כלל-עירונית של תשתיות הטבע בעיר. זאת על ידי בניית מסד נתונים עדכני של המערכות הטבעיות באשדוד, ושילובו במערכת המידע העירונית. מסד נתונים זה מאפשר הבנה מרחבית של תשתיות הטבע בהתאמה להקשר העירוני בו הן נמצאות. נתונים אלו יכולים לשמש כנדבך הראשון לקראת הכנת תכנית אב לתשתיות טבע עירוניות. שמירה על מגוון המינים בעיר תוכל להיעשות בצורה מיטבית, כאשר המידע בנושא יהיה נגיש וזמין לכל הגורמים הקשורים לתהליך התכנון והפיתוח של העיר באופן ישיר ובאופן עקיף.כמו כן, סקר זה עשוי להוות מנוף משמעותי לחיבור בין תחום התיירות והחינוך לתשתיות הטבע העירוניות. הבאת המערכות הטבעיות ובתי הגידול בעיר למצבם האופטימאלי והפיכתם לחלק אינטגראלי מהעיר היא הבסיס לעיר מקיימת מערכות טבעיות.

16

Made with FlippingBook Ebook Creator